Kärcher RM 750 intenzivní základní čistič 10 l

Výrobce:KÄRCHER
Kód:6.295-539.0
Původní cena:2 063 Kč

Cena: 1 856 Kč s DPH

Počet kusů:

Prodejna 28. října Jeseník není dostupné
Prodejna Bruntál není dostupné
Prodejna Dukelská Jeseník není dostupné
Externí sklad skladem
Kärcher RM 750 intenzivní základní čistič 10 l
(1 hodnocení)


Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji a vysokotlakými čisticími stroji. Bez NTA.

 

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (kusy) 1
Hodnota pH 13,7
Hmotnost (kg) 11,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 190 x 230

 

OBLASTI POUŽITÍ

 • transport a stroje
 • mytí vozidel a motorů
 • čištění dílů
 • Čištění podlahy
 • odmaštění povrchů

 

VLASTNOSTI

 • Intenzivní základní čistič k používání s vysokotlakými čističi a podlahovými mycími automaty.
 • Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
 • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
 • Rychle účinný
 • Nepěnivý
 • Zvlášť vydatný
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

 Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA, 10l Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA, 10l Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA, 10l Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA, 10l

VAROVÁNÍ

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicemi EU

 • Signální slovo Nebezpečí
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

 

DOKUMENTY

Produktové informace STÁHNOUT

Bezpečnostní datový list

Bezpečnostní datový list STÁHNOUT

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

Aktuální produkty

  • B 110 R Bc Dose+R75
  • B 110 R Bc Dose+SSD+D75
  • B 110 R Bc Dose+SSD+R75
  • B 110 R Bc+D75
  • B 120 W + D 75
  • B 120 W + D 90
  • B 120 W + R 75
  • B 120 W + R 90
  • B 150 R + D 90
  • B 150 R Adv + R 75
  • B 200 R + R 90
  • B 250 R + D 100
  • B 250 R + R 100
  • B 250 R + R 120
  • B 250 R I + R 120
  • B 300 R I D
  • B 40 W Bp Pack Dose (kotouč)
  • B 40 W Bp Pack Dose (válec)
  • B 60 W Bp Dose (kotouč)
  • B 60 W Bp Dose (válec)
  • B 80 W Bp Dose (roller)
  • B 80 W Bp Pack Dose (kotouč)
  • B 90 R, konfigurovaný
  • B 95 RS
  • BD 30/4 C Bp Pack
  • BD 38/12 C Bp Pack
  • BD 43/25 C Bp
  • BD 43/35 C Ep
  • BD 50/40 RS Bp Pack
  • BD 50/50 C Classic Bp
  • BD 50/60 C Ep Classic
  • BD 50/70 R Classic Bp
  • BD 50/70 R Classic Bp Pack
  • BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
  • BD 70/75 W Classic Bp
  • BD 80/100 W Bp Classic *EU
  • BD 80/100 W Bp Classic Fleet
  • BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • BR 30/4 C Adv
  • BR 35/12 C Bp Pack *EU
  • BR 40/10 C ADV
  • BR 45/22 C Bp Pack
  • BR 55/40 RS Bp Pack
  • HD 10/15-4 Cage Food
  • HD 10/16-4 Cage Ex
  • HD 10/21-4 Cage *EU
  • HD 10/25-4 Cage Plus
  • HD 10/25-4 S Plus
  • HD 10/25-4 SX Plus
  • HD 13/12-4 St
  • HD 13/18 S Plus
  • HD 13/18 SX Plus
  • HD 16/15-4 Cage Plus
  • HD 17/14-4 S Plus
  • HD 17/14-4SX Plus
  • HD 20/15-4 Cage Plus
  • HD 25/15-4 Cage Plus
  • HD 4/11 C Bp
  • HD 4/11 C Bp Pack
  • HD 5/15 C Plus
  • HD 5/15 CX *EU
  • HD 5/15 CX Plus + FR Classic
  • HD 5/17 C Plus
  • HD 5/17 CX Plus
  • HD 6/13 C Plus
  • HD 6/13 CX Plus
  • HD 6/15 G Classic
  • HD 6/15 M Plus
  • HD 6/15 MX Plus
  • HD 6/15 MXA Plus
  • HD 6/16-4 MXA Plus
  • HD 7/10 CXF
  • HD 7/14-4 M
  • HD 7/14-4 M Plus
  • HD 7/14-4 MXA Plus
  • HD 7/15 G
  • HD 7/16-4 MXA Plus
  • HD 7/16-4 St
  • HD 7/17 Cage-ST
  • HD 7/17 M
  • HD 7/17 M Plus
  • HD 7/17 MXA Plus
  • HD 728 B Cage
  • HD 8/18-4 M Plus
  • HD 8/18-4 MXA Plus *EU
  • HD 8/18-4 MXA Plus Agri
  • HD 8/18-4 P Modul *EU
  • HD 8/18-4M Cage Farmer
  • HD 8/20 G
  • HD 8/23 G Classic
  • HD 9/18-4 St
  • HD 9/20-4 M Plus
  • HD 9/20-4 MX Plus
  • HD 9/21 G
  • HD 9/23 De
  • HD 9/23 G
  • HDS 10/20-4 M
  • HDS 10/20-4 MX VT
  • HDS 1000 Be
  • HDS 1000 De
  • HDS 12/14-4 ST
  • HDS 12/14-4 ST Gas
  • HDS 12/14-4 ST-GAS
  • HDS 12/18-4 S
  • HDS 12/18-4 SX
  • HDS 13/20 De Tr1
  • HDS 13/20-4 S
  • HDS 13/20-4 SX
  • HDS 13/35 De Tr1
  • HDS 17/20 De Tr1
  • HDS 5/11 U
  • HDS 5/11 UX
  • HDS 5/15 U
  • HDS 5/15 UX
  • HDS 6/14 CX
  • HDS 7/16 C
  • HDS 7/16 CX
  • HDS 8/18-4 C
  • HDS 8/18-4 CX
  • HDS 8/18-4 M
  • HDS 8/18-4 MX
  • HDS 8/20 D *EU
  • HDS 8/20 G *EU
  • HDS 9/14-4 ST
  • HDS 9/16-4 ST-GAS
  • HDS 9/18-4 M
  • HDS 9/18-4 MX
  • HDS 9/50 De Tr1
  • HDS-E 8/16-4 M 12 kW
  • HDS-E 8/16-4 M 24 kW
  • HDS-E 8/16-4 M 36 kW
  • Profi HD 10/23-4 SX plus
  • Profi HD 10/23-4S plus

Produkty, které se již nevyrábí

  • B 140 R
  • B 140 R Bp Dose
  • B 140 R Bp Pack *240 Ah
  • B 140 R Bp Pack *400 Ah
  • B 140 R Bp Pack Dose *240Ah
  • B 140 R Bp Pack Dose *400Ah
  • B 150 R
  • B 150 R Adv + R 90
  • B 250 R Bp
  • B 250 R I + D 100
  • B 250 R I + R 100
  • B 250 R I + R 120
  • B 60 W Bp
  • B 60 W Bp Dose
  • B 60 W Bp Pack
  • B 60 W Bp Pack Dose
  • B 60/10 C
  • B 80 W Bp
  • B 80 W Bp Dose
  • B 80 W Bp Pack
  • B 80 W Bp Pack Dose
  • B 90 R Adv Bp
  • B 90 R Adv Bp Pack
  • B 90 R Adv Dose Bp Pack
  • B 90 R Classic Bp
  • B 90 R Classic Bp Pack
  • B 90 R Dose Bp
  • B 95 RS Bp Pack
  • BD 100/250 R Bp Pack
  • BD 100/250 R I Bp Pack
  • BD 40/12 C Bp Pack
  • BD 40/25 C Bp
  • BD 40/25 C Bp Pack
  • BD 40/25 C Ep
  • BD 50/40 RS Bp Pack
  • BD 60/95 RS Bp Pack
  • BD 80/120 W Bp Pack antracit
  • BR 100/250 R Bp Pack
  • BR 100/250 R I Bp Pack
  • BR 120/250 R Bp Pack
  • BR 30/4 C Bp Pack
  • BR 35/12 Bp Pack
  • BR 40/25 C Bp Pack
  • BR 40/25 C Ep
  • BR 55/40 RS Bp
  • BR 55/40 RS Bp Pack anthr.
  • HD 10/15-4 Cage F
  • HD 10/15-4 Cage Food
  • HD 10/16-4 Cage Ex
  • HD 10/23-4 S plus
  • HD 10/23-4 SX plus
  • HD 10/25-4 Cage Plus
  • HD 10/25-4 S Plus
  • HD 10/25-4 SX Plus
  • HD 1050 B
  • HD 13/12-4 ST
  • HD 13/18-4 S Plus
  • HD 13/18-4 SX Plus
  • HD 16/15 -4 CAGE PLUS
  • HD 16/15-4 Cage Plus
  • HD 20/15-4 Cage Plus
  • HD 5/11 C Plus
  • HD 5/12 C Plus
  • HD 5/12 CX Plus
  • HD 6/12-4 CX Plus
  • HD 6/13 C Plus
  • HD 6/13 CX Plus
  • HD 6/15 C Plus
  • HD 6/15 CX Plus
  • HD 6/16-4 M Plus
  • HD 6/16-4 MX Plus
  • HD 6/16-4 MX Plus *EU
  • HD 7/10 CX F
  • HD 7/10 CXF
  • HD 7/14-4 MX Plus
  • HD 7/15 G
  • HD 7/16-4 MX Plus
  • HD 7/16-4 ST
  • HD 7/17 MX Plus
  • HD 7/18 C Plus
  • HD 7/18 CX Plus
  • HD 7/18-4 M Plus
  • HD 7/18-4 MX Plus
  • HD 715
  • HD 8/18-4MX
  • HD 801 B
  • HD 9/18-4 ST
  • HD 9/19 MX Plus
  • HD 9/20-4 M Plus
  • HD 9/20-4 MX Plus
  • HD 9/23 De
  • HD 9/23 G
  • HDS 10/20 -4MX
  • HDS 10/20-4 M
  • HDS 10/20-4 MX VT čistič
  • HDS 1000 BE
  • HDS 1000 Be
  • HDS 1000 DE
  • HDS 12/14 -4ST GAS
  • HDS 12/14 -4ST GAS LPG
  • HDS 12/14 ST *EU-II
  • HDS 12/14-4 ST
  • HDS 12/14-4 ST Eco
  • HDS 12/14-4 ST Gas
  • HDS 12/14-4 ST Gas LPG
  • HDS 12/18-4 S
  • HDS 12/18-4 SX
  • HDS 13/20-4 S
  • HDS 13/20-4 SX
  • HDS 5/11 U
  • HDS 5/11 UX
  • HDS 5/15 U
  • HDS 5/15 UX
  • HDS 6/14 C
  • HDS 6/14 C *EU
  • HDS 6/14 CX
  • HDS 6/14 CX *EU
  • HDS 7/16 C
  • HDS 7/16 CX
  • HDS 8/17 C
  • HDS 8/17 CX
  • HDS 8/18-4 C
  • HDS 8/18-4 CX
  • HDS 9/14-4 ST
  • HDS 9/14-4 ST Eco
  • HDS 9/16 ST Gas LPG
  • HDS 9/16-4 ST Gas
  • HDS 9/16-4 ST Gas LPG
  • HDS 9/18-4 M
  • HDS 9/18-4 M V2A *EU-I
  • HDS 9/18-4 MX
  • HDS 9/18-4M
  • HDS 9/18-4MX
  • HDS-E 8/16-4 M 12 KW
  • HDS-E 8/16-4 M 24KW
  • HDS-E 8/16-4 M 36 KW
  • HDS-E 8/16-4M 24 KW
  • HDS-E 8/16-4M 36 KW
  • HWE 860

Zatím žádné příspěvky
Podobné produkty


Katalog

Kontakt

Vaše dotazy ohledně nákupu nebo zboží rádi zodpovíme na

+420 603 581 373

info@naradi-profes.cz

v pracovní dny 7:00 - 17:00 hod.

Přihlásit se

Newsletter

Nejprodávanější


Recenze Heuréka.cz

Mohu jen a jen DOPORUČIT!!!

Ověřený zákazník, 20.07.
5*

Skvela komunikace

Ověřený zákazník, 19.07.
5*

žádná...

Ověřený zákazník, 19.07.
5*

Vše ok.

Ověřený zákazník, 28.06.
5*

Partnerské weby

Víno z jižní Moravy.cz
kvalitní víno z Pálavy
Naše prodejny 28. října 897, Jeseník
Dukelská 436/15, Jeseník
Požárníků 87/5, Bruntál
NÁKUPNÍ KOŠÍK Cena celkem: 0 Kč
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.